Budownictwo przemysłowo - usługowo - handlowe

 • Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-prodykcyjno-magazynowego dla firmy Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Stacyjnej (projekt budowlany i wykonawczy 2015 - p.u. 568 m2, kubatura 2750 m3)

 • Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń szatni pracowniczych dla firmy Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Stacyjnej (projekt budowlany i wykonawczy 2015 - p.u. 522 m2, kubatura 2344 m3)
  – obiekt zrealizowany 2016r

 • Rozbudowa budynku handlowo - mieszkalnego dla Inwestora prywatnego, Kraków ul. Dożynkowa
  (projekt budowlany 2013r. - p.u. 585 m2, kubatura 2000m3) – obiekt zrealizowany 2015r

 • Hala magazynowo-usługowo-biurowa dla Inwestora prywatnego w Balicach (projekt budowlany i wykonawczy 2012r. - p.u. 2940m2, kubatura 31 183 m3)

 • Hala magazynowa do postoju sprzętu specjalistycznego i magazynowania paliw niekopalnych pochodzenia nienaftowego dla firmy NOVA sp. z o.o. w Nowym Sączu  (projekt budowlany 2012r. -  p.u. 515m2, kubatura 3730 m3)

 • Hala magazynowa firmy VINOTTI sp. z o.o. w Niepołomicach (projekt budowlany 2011r.  - p.u. 3530m2 , kubatura 40709 m3) – obiekt zrealizowany 2012r

 • Zespół czterech hal magazynowych dla firmy XL TAPE INTERNATIONAL w Kielcach ( projekt budowlany  2010r. – łączna p.u. 15000 m2,  kubatura 111200m3 )  – obiekty zrealizowane 2011/2012r

 • Hala magazynowa dla firmy CPRE sp. z o.o. w Oświęcimiu ( projekt budowlany  2008r. - p.u. 19000m2,  kubatura 289168m3) – obiekt zrealizowany 2009r

 • Przebudowa i rozbudowa hal magazynowych wraz ze zmianą funkcji magazynowej na produkcyjną, oraz obiektami towarzyszącymi i biurami dla firmy CAN-PACK S.A. w Brzesku (projekt budowlany i wykonawczy 2007r - p.u. 8436m2, kubatura 107185m3) - obiekty zrealizowane

 • hala magazynowa dla firmy CAN-PACK S.A w Brzesku (projekt budowlany architektoniczny 2006r. - p.u. 9000m2  na zlecenie firmy Biprowumet – obiekt zrealizowany)

 • rozbudowa hali magazynowej z częścią biurową dla firmy Felix -Polska (projekt pełno-branżowy 2005r. - p.u.: 460m2)

 • hala produkcyjno-magazynowa dla CAN-PACK S.A. w Bydgoszczy (projekt budowlany i wykonawczy 1999/2000r. realizacja 2000/2001r.  p.u. 18000m2, kubatura 195000m3 )

 • hala magazynowa dla firmy DEGA  w Wieliczce (projekt budowlany 1997r -obiekt zrealizowany - p.u.: 600m2, kubatura 3300m3)

 • zespół garaży jednopoziomowych dla S.M. Bieńczyce – Kraków (projekt pełno branżowy 1996r. realizacja 1996r. – p.u.:1 900m2, kubatura 2 900m3)

 • zespół garaży jedno i dwupoziomowych dla S.M. Bieńczyce ul. Gen. Okulnickiego – Kraków (proj. wielobranż.1994r. realizacja 1994r. – p.u.:760m2, kubatura 2820m3)

 • stacja kontroli pojazdów – Żory (p.u.: 2320m2, kubatura 13 400m3)

 • stacja kontroli pojazdów – Katowice-Szopienice (p.u.: 210m2, kubatura 1 090m3)

 • stacja kontroli pojazdów – Skawina (p.u.: 150m2, kubatura 930m3)

 • stacja diagnostyczna – Jastrzębie Zdrój  (p.u.: 930m2, kubatura 6697m3)

 • projekt typowego punktu odbioru zużytych akumulatorów dla firmy Betarpol (projekt pełno branżowy 1998r. – p.u.: 280m2, kubatura 12500m3)

 • rozbudowa hali magazynowej dla firmy CAN-PACK S.A w Brzesku etap-II (projekt budowlany 1998r. realizacja 1998/1999 - p.u.: 4500m2, kubatura 50 000m3)

 • rozbudowa hali magazynowej dla firmy CAN-PACK S.A w Brzesku etap-I (projekt budowlany 1997/1998r. realizacja 1998r. - p.u.: 1870m2, kubatura 24500m3)

 • hala produkcyjno-magazynowa dla CAN-PACK S.A w Brzesku etap-I (projekt budowlany 1996r. realizacja 1997r. - p.u.: 4750m2, kubatura 59500m3)

 • III hala produkcyjno-magazynowa dla spółki Felix -Polska GmbH (projekt pełno-branżowy 1997r. obiekt zrealizowany – p.u.: 1600m2, kubatura 14 450m3)

 • II hala o funkcji magazynowej dla Felix -Polska GmbH (projekt pełno-branżowy 1995r. obiekt zrealizowany – p.u.: 1760m2, kubatura 15800m3)

 • hala produkcyjno-magazynowa dla spółki Felix -Polska GmbH w Słomnikach koło Krakowa (projekt pełno-branżowy 1994r. – p.u.: 1550 m2, kubatura 13 500m3)

 • Lista realizacji Powrót